„Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“

„Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“

Година: 2022

Статус: Текущи проекти

Програма: Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата от уязвимите групи