Проект по Национална програма "ИКТ"

Проект по Национална програма "ИКТ"

Година: 2017

Статус: Реализирани проекти

Програма: Мерки за повишаване качеството на образованието

ДГ " Незабравка", филиал " Детелина"- гр.Девня спечели и реализира проект " ИКТ в предучилищното образование" през учебната 2071-2018 г. От спечеленият проект се модернизира дидактичната среда за обучение и възпитание с нови интерактивни средства- интерактивна бяла дъска, таблети, лаптопи и софтуер за интерактивно обучение, които повишиха качеството на образователната услуга и способства за улеснение на ВОП.