Проект " Засаждаме бъдеще"

Проект " Засаждаме бъдеще"

Година: 2018

Статус: Текущи проекти

Програма: Национална кампания „ За чиста околна среда „ на МОСВ и ПУДООС

ДГ" Незабравка", филиал " Детелина"-гр.Девня участва по проект " Засаждаме бъдеще", с които има за цел да продължи възпитанието и обучението на нейните възпитаници в дух на толерантност и любов към природата и заобикалящиябни свят!