Национална програма " Развитие на предучилищното образоване"-2018 г.

Национална програма " Развитие на предучилищното образоване"-2018 г.

Година: 2018

Статус: Текущи проекти

Програма: Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата от уязвимите групи

ДГ " Незбравка", филиал " Детелина"- гр.Девня спечели проект по Национална програма  на МОН "Развитие на предучилищното образование". В нея са обхванати три групи деца с ръководители: Миглена Владимирова, Ирена Иванова  и Нели Желязкова.

Проектът е насочен върху развитието и усъвършенстването на българския книжовен език у децата в предучилищна възраст, като предпоставка за успешен старт в училище.