Активно приобщаване в системата на предучилищното образование

Активно приобщаване в системата на предучилищното образование

Година: 2019

Статус: Текущи проекти

Програма: Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата от уязвимите групи

Документи: