"Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда"-Модул 5 "Площадки за безопасно движение по пътищата"

"Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда"-Модул 5 "Площадки за безопасно движение по пътищата"

Година: 2022

Статус: Текущи проекти

Програма: Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата от уязвимите групи