"Обичам природата и аз участвам"

"Обичам природата и аз участвам"

Година: 2020

Статус: Реализирани проекти

Програма: Национална кампания „ За чиста околна среда „ на МОСВ и ПУДООС