"Информационни и комуникационни технологии в системата на предучилищното и училищното образование"

"Информационни и комуникационни технологии в системата на предучилищното и училищното образование"

Година: 2021

Статус: Реализирани проекти

Програма: Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата от уязвимите групи