Работно време и приемен ден на директора на ДГ "Незабравка"-Девня

Работно време на директора на ДГ "Незабравка"-Девня:

 от 8.00ч. до 16.30ч.

Почивка от 12.00ч. до 12.30ч.

 

Приемен ден на директора на ДГ "Незабравка"-Девня:

Вторник от 10.00ч. до 11.00ч.