Протокол от Общо събрание за учредяване на Обществен съвет