Програма за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование 2023/2024г.