Площадки за безопасно движение по пътищата

 През учебната 2022/2023г. ДГ "Незабравка"-гр. Девня спечели проект на МОН по НП "Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда".

В сградата на филиал "Детелина" е изградена външна площадка, за сградите "Незабравка" и "Здравец" са осигурени вътрешни площадки. С необходимите пътни знаци и уреди. Предстои през тази година да бъдат изградени и външни такива за двете сгради, които да обезпечат образователния процес в детската градина и да формират у децата начални представи за безопасно движение по пътищата!