Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.05.2022г.

Документи: