Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.09.2019г.

Документи: