Механизъм

Уважаеми родители, във връзка с Механизмът  за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителната предучилищна и начална училищна възраст, МОН открива единен национален телефон за подаване на сигнали: 080010112.

Сигнали могат да се изпращат и на e-mail:obhvat@mon.bg