Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета по пълна единна класификация към 30.09.2018г.

Документи: