Информация за градина

   ДГ "Незабравка", филиал "Детелина", филиал "Здравец"-гр. Девня е  общинска детска градина.

  С решение на Общински съвет от 01.01.2017г. се  обединява с ДГ " Детелина", чрез вливане на ДГ " Детелина" ,като филиал на ДГ " Незабравка".

С решение на общински съвет от 16.05.2019г. към детска градина "Незабравка", филиал "Детелина" чрез вливане се присъединява и ДГ "Здравец"-гр.Девня. Новата обединена детска градина приема наименованието по регистър булстат: ДГ "Незабравка", филиал "Детелина", филиал "Здравец"-гр.Девня

Квалифицираният  екип  от  директор, двадесет и четири  детски  учители – магистър и  бакалавър, три мед.сестри и лекар, административен  и  помощен  персонал, обгрижват  децата с много обич.