Изграждане на "Площадки за безопасно движение по пътищата" по НП на МОН


Всички площадки и оборудването за тях трябва да съответстват на следните минимални
изисквания:
1. Дейност 1. Осигуряване на външна и вътрешна площадка (подвижна зона) за
обучение по безопасност на движението по пътищата (БДП) в детските градини;
При осигуряването на външна и вътрешна площадка (подвижна зона) за обучение по
БДП е необходимо изпълнението на следните минимални изисквания:
1. Външна площадка:
а) Размер 11 м х 6 м;
б) При разчертаването на площадката е необходимо да има от 4 до 8 кръстовища (като се
вземе предвид, че пешеходните пътеки също се броят за кръстовища).
2. Вътрешна (подвижна) площадка:
а) Размер 5 м х 4,45 м;
3. Оборудване и обзавеждане за външната и вътрешната площадка:
- 1 модел на светофар (подвижен с минимална височина 137 см);
- 1 стоп палка;
- 12 сигнално-предпазни жилетки;
- 1 комплект от 10 бр. пътни знаци (с минимална височина 110 см);
- 10 конуса;
- 1 детски велосипед;
- 1 детска каска за велосипедист.
Комплектът от оборудването и обзавеждането се използва и за външните, и за
вътрешните площадки.