Заповед за свикване на Общо събрание на родителите за учредяване на Обществен съвет с мандат 21.01.2022-20.01.2025г.