Заповед за определяне на членовете на Обществен съвет