Заповед за определяне на секретар на Общото събрание