Екип на ДГ "Незабравка", филиал "Детелина", филиал "Здравец"

Радостина Манолова Георгиева -  Директор

на ДГ "Незабравка", филиал "Детелина", филиал "Здравец"-гр.Девня

Педагогически колектив:

І група: Виолета Апостолова и Павлина Петрова

ІІ група: Ангелина Колева и Илияна Илиева

ІІІ група: Даниела Атанасова и К.Първанова

ІV група: Калина Христова и Жени Петрова

 

І "а" група:Миглена Владимирова и Катя Георгиева

ІІ "а" група :Лилия Стоянова и Светлана Пейкова

ІІІ"а" група:Димитричка Добрева и Кремена Калъчева

ІV "а" група:Росица Христова и Исмигюл Мичкинова

 

І "а" група:Ирена Иванова и Н.Янева

ІІІ"б" смесена група:Катя Димитрова и Мила Андреева

ІV "б" група:Нели Желязкова и Петя Янкова

В детската градина и филиалите към нея, работят още дванадесет помощник-възпитатели, лекар, три медицински сестри, ЗАТС, счетоводител, готвачи и помощник-готвачи и огняри.

 

Целият екип на ДГ "Незабравка" и филиал "Детелина" - гр.Девня е ориентиран към развитието и възпитанието на детето като хармонично - развита, социално и културно богата личност на съвременното общество.