Екип на ДГ "Незабравка", филиал "Детелина", филиал "Здравец"

Радостина Манолова Георгиева -  Директор

на ДГ "Незабравка", филиал "Детелина", филиал "Здравец"-гр.Девня

Педагогически колектив в основна сграда на ул. "Фронтоваци" №17:

І група:  Иванка Стоянова и Симона Станева

ІІ група: Даниела Атанасова и Жени Петрова

ІІІ група: Ангелина Колева и Ирена Симеонова

ІV група: Калинка Христова и  Петя Янкова

 Педагогически колектив във филиал "Детелина", ул. "Кап. Петко" №9а

І "а" група: Росица Христова и Росица Маркова

ІІ "а" група: Миглена Владимирова и Елица Недялкова

ІІІ"а" група: Лилия Стоянова и Светлана Пейкова

ІV "а" група: Катя Георгиева и Кремена Калъчева

 Педагогически колектив във филиал "Здравец", ул. "Славянска" №2

І "б" група:Нели Желязкова и  Нуршен Янева

ІІ"б"група:Ирена Иванова и Ивалина Добрева

ІV "б"/разновъзрастова/ група:Катя Димитрова и Мила Андреева

В детската градина и филиалите към нея, работят още единадесет помощник-възпитателя, две детегледачки, лекар, пет медицински сестри, ЗАТС, счетоводител, готвачи, помощник-готвачи и огняри.

 

Целият екип на ДГ "Незабравка" и филиал "Детелина" - гр.Девня е ориентиран към развитието и възпитанието на детето като хармонично развита, социално и културно богата личност на съвременното общество.