Екип на ДГ "Незабравка", филиал "Детелина", филиал "Здравец"

Радостина Манолова Георгиева -  Директор

на ДГ "Незабравка", филиал "Детелина", филиал "Здравец"-гр.Девня

Педагогически колектив в основна сграда на ул. "Фронтоваци" №17:

  Калинка Христова-старши учител

 Ирена Симеонова-учител

 Ивалина Добрева-учител

Камелия Първанова-учител

 Петя Янкова-учител

 Марияна Иванова-учител

Миглена Владимирова- старши учител

Павлина Петрова-учител

 Педагогически колектив във филиал "Детелина", ул. "Кап. Петко" №9а

Лилия Стоянова-старши учител

Светлана Пейкова-старши учител

 Катя Георгиева-старши учител

 Кремена Калъчева-старши учител

 Росица Маркова-учител

 Илияна Илиева-учител

Даниела Атанасова-старши учител

Виолета Апостолова-учител

 

 Педагогически колектив във филиал "Здравец", ул. "Славянска" №2

 Катя Димитрова-старши учител

 Мила Андреева- старши учител

Нели Желязкова-старши учител

Нуршен Янева-учител

 Ирена Иванова-главен учител

Юсмигюл Мичкинова-учител

В детската градина и филиалите към нея, работят още логопед, десет помощник-възпитателя, две детегледачки, лекар, пет медицински сестри, ЗАТС, счетоводител, пет готвачи,  два перачи и трима огняри.

 

Целият екип на ДГ "Незабравка" и филиал "Детелина" - гр.Девня е ориентиран към развитието и възпитанието на детето като хармонично развита, социално и културно богата личност на съвременното общество.