Екип на ДГ "Незабравка", филиал "Детелина", филиал "Здравец"

Радостина Манолова Георгиева -  Директор

на ДГ "Незабравка", филиал "Детелина", филиал "Здравец"-гр.Девня

Педагогически колектив в основна сграда на ул. "Фронтоваци" №17:

І група:  Калинка Христова и  Ирена Симеонова

ІІ група: Ивалина Добрева и Марияна Иванова

ІІІ група: Камелия Първанова

ІV група:  Даниела Атанасова и Жени Петрова

 Педагогически колектив във филиал "Детелина", ул. "Кап. Петко" №9а

І "а" група: Лилия Стоянова и Светлана Пейкова

ІІ "а" група: Катя Георгиева и Кремена Калъчева

ІІІ"а" група: Росица Маркова  и Илияна Илиева

ІV "а" група: Миглена Владимирова и Петя Янкова

 Педагогически колектив във филиал "Здравец", ул. "Славянска" №2

І "б" група: Катя Димитрова и Мила Андреева

ІІ"б"група: Юсмигюл Мичкинова

III "б" група: Нели Желязкова и  Нуршен Янева

ІV "б" група: Ирена Иванова и Росица Христова

В детската градина и филиалите към нея, работят още единадесет помощник-възпитателя, две детегледачки, лекар, пет медицински сестри, ЗАТС, счетоводител, готвачи, помощник-готвачи и огняри.

 

Целият екип на ДГ "Незабравка" и филиал "Детелина" - гр.Девня е ориентиран към развитието и възпитанието на детето като хармонично развита, социално и културно богата личност на съвременното общество.