Екип на ДГ "Незабравка", филиал "Детелина", филиал "Здравец"

Радостина Манолова Георгиева -  Директор

на ДГ "Незабравка", филиал "Детелина", филиал "Здравец"-гр.Девня

Педагогически колектив в основна сграда на ул. "Фронтоваци" №17:

І група "Слънчице":  Калинка Христова и  Ирена Симеонова

ІІ група "Гъбка": Ивалина Добрева и Камелия Първанова

ІІІ група "Пчелички": Петя Янкова и Марияна Иванова

ІV група "Незабравка":  Даниела Атанасова и Жени Петрова

 Педагогически колектив във филиал "Детелина", ул. "Кап. Петко" №9а

І "а" група " Делфинче": Лилия Стоянова и Светлана Пейкова

ІІ "а" група "Смехорани": Катя Георгиева и Кремена Калъчева

ІІІ"а" група "Мики Маус": Росица Маркова и Илияна Илиева

ІV "а" група "Маргаритка": Миглена Владимирова и Нуршен Янева

 Педагогически колектив във филиал "Здравец", ул. "Славянска" №2

ІІ "б" разновъзрастова  група "Бон Бон": Катя Димитрова и Мила Андреева

ІV "б" разновъзрастова група "Мечо Пух": Ирена Иванова и Нели Желязкова

В детската градина и филиалите към нея, работят още десет помощник-възпитателя, две детегледачки, лекар, пет медицински сестри, ЗАТС, счетоводител, пет готвачи,  два перачи и трима огняри.

 

Целият екип на ДГ "Незабравка" и филиал "Детелина" - гр.Девня е ориентиран към развитието и възпитанието на детето като хармонично развита, социално и културно богата личност на съвременното общество.