Доклад самооценяване 2017/2018г. на ДГ "Незабравка", филиал "Детелина"