Протокол №2 от 05.06.2023г.за проведено заседание на Обществен съвет

Документи: