Протокол №1 от 08.09.2023г. за избор на нови членове на ОС