Програма за превенция на ранното напускане на образователната система 2020-2021г.