програма за превенция за отпадане на деца от образователната система на ДГ