Организация учебен ден на ДГ "Незабравка", филиал "Детелина"