месечен отчет за касово изпълнение към 30.06.2019г.

Документи: