ІV група "Слънчице"

ІІІ група отвори врати за деца на възраст от 6 до 7 г. с учители:
Калинка Николова и Ангелина Димова.