ІІ група "Бърборани"

ІІ група "Бърборани" посрещна своите възпитаници  на възраст от 4 до 5 г. с учители:
Даниела Атанасова и Кремена Калъчева.