Яслена група - филиал "Детелина"

Яслена група към ДГ " Незабравка", филиал " Детелина" приема деца на възраст от 10 месеца до 3 г.За децата в групата се грижат лекар, медицинска сестра и детегледачка.