Екип на ДГ "Незабравка" и филиал "Детелина"

Радостина Манолова Георгиева - Позиция: Директор на ДГ "Незабравка" и филиал "Детелина"-гр.Девня

Педагогически колектив:

 

І група: Ангелина Колева и Павлина Петрова

ІІ група: Катя Георгиева и Елица Атанасова

ІІІ група: Калина Христова и Жени Петрова

ІV група: Нели Желязкова и Даниела Атанасова

 

І "а" група:Лилия Стянова и Светлана Пейкова

ІІ "а" група :Димитричка Добрева и Кремена Калъчева

ІІІ"а" група: Ирена Иванова и Росица Христова

ІV "а" група:Миглена Владимирова и Виолета Апостолова

 

В детската градина и филиала към нея, работят още девет помощник-възпитатели, лекар, две медицински сестри, ЗАТС, счетоводител, готвачи и помощник-готвачи и огняри.

 

Целият екип на ДГ "Незабравка" и филиал "Детелина" - гр.Девня е ориентиран към развитието и възпитанието на детето като хармонично - развита, социално и културно богата личност на съвременното общество.