Екип на ДГ "Незабравка" и филиал "Детелина"

Радостина Манолова Георгиева - Позиция: Директор на ДГ "Незабравка" и филиал "Детелина"-гр.Девня

Педагогически колектив:

 

І група: Жени Петрова и Милена Дякова

ІІ група: Даниела Атанасова и Кремена Калъчева

ІІІ група: Калинка Николова и Ангелина Колева

ІV група: Ирена Иванова и Катя Георгиева

 

І "а" група:Миглена Владимирова и Росица Христова

ІІ "а" група :Пенка Божкова и Виолета Апостолова

ІІІ"а" група: Лилия Стоянова и Христина Георгиева"

ІV "а" група:Димитричка Добрева и Радка Кръстева

 

 

В детската градина и филиала към нея, работят още девет помощник-възпитатели, лекар, две медицински сестри, ЗАТС, счетоводител, готвачи и помощник-готвачи и огняри.

 

Целият екип на ДГ "Незабравка" и филиал "Детелина" - гр.Девня е ориентиран към развитието и възпитанието на детето като хармонично - развита, социално и културно богата личност на съвременното общество.